Archiv článků

24.06.2014 14:40

Jetel prostřední

Jetel prostřední (Trifolium medium L.) Čeleď: bobovité Roste v lesních lemech, na mezích, loukách, křovinatých stráních a lesních světlinách od nížin do hor. Kvete: VI – VII.

—————

24.06.2014 14:37

Jetel prostřední

Jetel prostřední (Trifolium medium L.) Čeleď: bobovité Roste v lesních lemech, na mezích, loukách, křovinatých stráních a lesních světlinách od nížin do hor. Kvete: VI – VII.

—————

19.06.2014 14:55

Kolenec Morisonův

Kolenec Morisonův (Spergula morisonii Bor.) Čeleď: hvozdíkovité Roste na písčinách, suchých pastvinách, písčitých polích a ve světlých borech od nížin do pahorkatin. Kvete: IV – V. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

19.06.2014 14:51

Kolenec Morisonův

Kolenec Morisonův (Spergula morisonii Bor.) Čeleď: hvozdíkovité Roste na písčinách, suchých pastvinách, písčitých polích a ve světlých borech od nížin do pahorkatin. Kvete: IV – V. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

17.06.2014 14:45

Bělolist nejmenší

Bělolist nejmenší (Filago minima (Sm.) Pers.) Čeleď: hvězdnicovité Roste zejména na písčinách, pahorcích, stráních a okrajích lesů s písčitým podložím od nížin do podhůří. Kvete: VI – IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

17.06.2014 14:38

Bělolist nejmenší

Bělolist nejmenší (Filago minima (Sm.) Pers.) Čeleď: hvězdnicovité Roste zejména na písčinách, pahorcích, stráních a okrajích lesů s písčitým podložím od nížin do podhůří. Kvete: VI – IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

17.06.2014 12:52

Zeměžluč spanilá

Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) Čeleď: hořcovité Roste na vlhkých, obnažených půdách často s vyšším obsahem solí, také na slatinných loukách, obnažených březích rybníků a podél cest od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie...

—————

17.06.2014 12:44

Zeměžluč spanilá

Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) Čeleď: hořcovité Roste na vlhkých, obnažených půdách často s vyšším obsahem solí, také na slatinných loukách, obnažených březích rybníků a podél cest od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie...

—————

17.01.2013 10:44

Ostrolist poléhavý

Ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens L.) Čeleď: brutnákovité Výskyt: Křoviny, opuštěné sady, pastviny, meze, skládky, rumiště, okraje cest a polí od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

17.01.2013 10:39

Hlaváček letní

Hlaváček letní (Adonis aestivalis L.) Čeleď: pryskyřníkovité Výskyt: Pole a úhory od nížin do pahorkatin v teplých oblastech. Kvete: V – VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————