Černýš rolní

16.02.2012 08:50

Černýš rolní (Melampyrum arvense L.)
Čeleď: krtičníkovité
Roste na polích, úhorech, stepních stráních a železničních náspech od nížin do pahorkatin zejména v teplých oblastech.
Kvete: V - VIII.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

Zpět