Hořec brvitý

16.02.2012 08:55

Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata (L.) Ma)
Čeleď: hořcovité
Výskyt: xerotermní svahové trávníky, meze, bílé stráně a opuštěné lomy od pahorkatin do hor.
Kvete: VII - X.
Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

Zpět