Hvozdík svazčitý

19.02.2012 18:15

Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria L.)

Čeleď: hvozdíkovité

Výskyt: Kamenité stráně, okraje cest, lesní okraje, světlé lesy a křoviny od nížin do pahorkatin.

Kvete: VI - VIII.

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

Zpět