Jednokvítek velekvětý

11.05.2012 07:16

Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora (L.) A. Gray)

Čeleď: hruštičkovité

Roste ve vlhkých stinných lesích, zejména smrčinách od pahorkatin do hor.

Kvete: V- VIII.

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1b (kriticky ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §2 (silně ohrožený).—————

Zpět