Křivatec rolní

16.02.2012 09:32

Křivatec rolní (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet)
Čeleď: liliovité
Výskyt: meze, trávníky v parcích, akátiny a křoviny, dříve rostl též jako polní plevelod nížin do pahorkatin.
Kvete: V.
Druh je řazen do kategorie ohrožení C2b (silně ohrožený).

—————

Zpět