Okrotice bílá

18.02.2012 19:34

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium  (Mill.) Druce) 

Čeleď: vstavačovité

Roste ve světlých lesích a křovinách od nížin do podhůří.

Kvete: V - VII.

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost), zákonem je chráněn v kategorii  §3 (ohrožený), dále je chráněn mezinárodní úmluvou CITES o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

—————

Zpět