Ostřice nízká

23.02.2012 09:05

Ostřice nízká (Carex humilis Leyss.)

Čeleď: šáchorovité

Výskyt: Teplomilné doubravy, stepní a skalnaté stráně od nížin do pahorkatin.

Kvete: III - IV.

Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

Zpět