Pochybek prodloužený

16.02.2012 12:25

Pochybek prodloužený (Androsace elongata L.)
Čeleď: prvosenkovité
Roste v xerotermních travinných společenstvech, na polích, úhorech, náspech a vinicích, většinou na nevápnitých půdách.
Kvete:  IV - V.
Pochybek prodloužený je Červeným seznamem řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).

—————

Zpět