Prstnatec májový

16.02.2012 10:10

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et  Summerhayes)
Čeleď: vstavačovité
Roste na sušších až bažinatých loukách, slatinách a rašeliništích od nížin do hor.
Kvete: V - VII.
Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3). Je také chráněn mezinárodní úmluvou CITES o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

—————

Zpět