Tolita lékařská

14.01.2013 15:54

Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)

Čeleď: klejichovité

Výskyt: Výslunné suché travnaté, křovinaté nebo skalnaté svahy, lesostepi, lesní světliny a lemy od nížin do hor (zde vzácně).

Kvete: V - VIII.

—————

Zpět