Vemeník zelenavý

17.02.2012 12:39

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha (Cluster) Rchb.)

Čeleď: vstavačovité

Roste na loukách, v křovinách a světlých lesích od nížin do hor.

Kvete: V - VII.

Je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3). Dále je druh chráněn mezinárodní úmluvou CITES o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

—————

Zpět