Vratička měsíční

14.01.2013 15:41

Vratička měsíční (Botrychium lunaria (L.) Sw.)

Čeleď: jazykovité

Výskyt: Suché pastviny a travnaté stráně od planárního po subalpínský stupeň (častěji na vápnitých půdách).

Kvete: VI - VIII.

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2b (silně ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §3 (ohrožený).

—————

Zpět