Zeměžluč spanilá

17.06.2014 12:52

Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce)

Čeleď: hořcovité

Roste na vlhkých, obnažených půdách často s vyšším obsahem solí, také na slatinných loukách, obnažených březích rybníků a podél cest od nížin do pahorkatin.

Kvete: V - VII.

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

Zpět