Hlístník hnízdák

21.02.2012 16:31

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)

Čeleď: vstavačovité

Roste ve stinných lesích a křovinách na vápnitých substrátech od nížin do hor.

Kvete: V - VI.

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost). Je také chráněn mezinárodní úmluvou CITES o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

—————

Zpět