Galerie rostlin

17.06.2014 14:45

Bělolist nejmenší

Bělolist nejmenší (Filago minima (Sm.) Pers.) Čeleď: hvězdnicovité Roste zejména na písčinách, pahorcích, stráních a okrajích lesů s písčitým podložím od nížin do podhůří. Kvete: VI – IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 07:55

Bělolist rolní

Bělolist rolní (Filago arvensis L.) Čeleď: hvězdnicovité Výskyt: Pahorky, stráně, úhory, okraje polí, lesů a cest od nížin do podhůří. Kvete: VII - VIII. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 07:59

Bělozářka větevnatá

Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum L.) Čeleď: asfodelovité Výskyt: světlé suché lesy, lesní lemy, výslunné stráně a suché louky od nížin do pahorkatin. Kvete:VI - VIII. Druh je řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

16.02.2012 08:06

Blatouch bahenní

Blatouch bahenní (Caltha palustris L.) Čeleď: pryskyřníkovité Výskyt: Prameniště, mokré louky, břehy vodních toků a lužní lesy od nížin až po subalpínský stupeň. Kvete:IV - VI.

—————

16.02.2012 08:18

Bledule jarní

Bledule jarní (Leucojum vernum L.) Čeleď: amarylkovité Výskyt: Vlhké listnaté lesy, lužní a suťové lesy, vlhké louky od nížin do hor. Kvete: II-IV. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).  

—————

16.02.2012 08:42

Bukvice lékařská

Bukvice lékařská (Betonica officinalis L.) Čeleď: hluchavkovité Výskyt: teplomilné doubravy a jejich lemy, křovinaté stráně, louky a pastviny od nížin do podhůří. Kvete: VII - VIII.

—————

16.02.2012 08:46

Černohlávek velkokvětý

Černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora (L.) Scholler) Čeleď: hluchavkovité Výskyt: Výslunné travnaté stráně, meze a světlé dubové lesy především v pahorkatině. Kvete: VI - VII. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 08:50

Černýš rolní

Černýš rolní (Melampyrum arvense L.) Čeleď: krtičníkovité Roste na polích, úhorech, stepních stráních a železničních náspech od nížin do pahorkatin zejména v teplých oblastech. Kvete: V - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

17.01.2013 10:35

Chrpa modrá

Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.) Čeleď: hvězdnicovité Výskyt: Pole a čerstvé úhory od nížin do podhůří. Kvete: VI - VIII.

—————

20.02.2012 13:26

Dejvorec velkoplodý pravý

Dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos L. subsp. platycarpos) Čeleď: miříkovité Výskyt: Pole, mladé úhory a kazy ve stepních loukách od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C2b (silně ohrožený).

—————

21.02.2012 11:22

Drchnička modrá

Drchnička modrá (Anagallis foemina Mill.) Čeleď: prvosenkovité Výskyt: Pole, zahrady, vinice a pustá místa od nížin do pahorkatin. Kvete: VI - IX. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 08:52

Hlaváč bledožlutý

Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochrolueca L.) Čeleď: štětkovité Výskyt: xerotermní trávníky, náspy komunikací, lemy lesů a křovin od nížin do pahorkatin. Kvete: VII - IX.

—————

14.01.2013 17:27

Hlaváč šedavý

Hlaváč šedavý (Scabiosa canescens Waldst. et Kit.) Čeleď: štětkovité Výskyt: Xerotermní trávníky, lesní lemy, skalnaté a křovinaté svahy od nížin do pahorkatin. Kvete: VII - IX. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

17.01.2013 10:39

Hlaváček letní

Hlaváček letní (Adonis aestivalis L.) Čeleď: pryskyřníkovité Výskyt: Pole a úhory od nížin do pahorkatin v teplých oblastech. Kvete: V – VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

21.02.2012 16:31

Hlístník hnízdák

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) Čeleď: vstavačovité Roste ve stinných lesích a křovinách na vápnitých substrátech od nížin do hor. Kvete: V - VI. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost). Je také chráněn mezinárodní...

—————

16.02.2012 08:55

Hořec brvitý

Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata (L.) Ma) Čeleď: hořcovité Výskyt: xerotermní svahové trávníky, meze, bílé stráně a opuštěné lomy od pahorkatin do hor. Kvete: VII - X. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 12:32

Hrachor chlupatý

Hrachor chlupatý (Lathyrus hirsutus L.) Čeleď: bobovité Roste na pasekách, travnatých svazích, úhorech, okrajích komunikací v lesních lemech, křovinách a jako plevel v polích především na suchých, teplých, slunných až polostinných stanovištích. Kvete: VI - VIII. Druh byl v minulosti zařazen do...

—————

16.02.2012 09:04

Hrachor jarní

Hrachor jarní (Lathyrus vernus (L.) Bernh.) Čeleď: bobovité Výskyt: smíšené a listnaté lesy, mýtiny a průseky od nížin do hor. Kvete: IV - V.

—————

16.02.2012 12:28

Hrachor různolistý

Hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus L.) Čeleď: bobovité Roste na skalách, mýtinách, okrajích lesů v opuštěných lomech a křovinách především na na bazických podkladech, zpravidla na mělkých kamenitých půdách na polostinných až stinných stanovištích. Kvete: VII - VIII. Druh je řazen do...

—————

16.02.2012 08:58

Hrachor trávolistý

Hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia L.) Čeleď: bobovité Výskyt: suchá travnatá stanoviště, lemy křovin a teplomilných lesů, okraje polí a cest, úhory a písčiny od nížin do pahorkatin. Kvete: VI -VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4b (vzácnější taxony vyžadující další...

—————

16.02.2012 09:07

Hruštice jednostranná

Hruštice jednostranná (Orthilia secunda (L.) House) Čeleď: hruštičkovité Výskyt: Světlé jehličnaté i listnaté lesy (zvláště bory) a lesní okraje od nížin do hor. Kvete: VI - VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 09:16

Hruštička zelenokvětá

Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha Sw.) Čeleď: hruštičkovité Výskyt: Světlé suché lesy (zvláště bory) od nížin do podhůří. Kvete: VI - VIII. Druh je řazen do kategorie ohrožení C1t (kriticky ohrožený).

—————

19.02.2012 18:11

Hvozdík kropenatý

Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides L.) Čeleď: hvozdíkovité Výskyt: Suchá travnatá místa, meze, vřesoviště a smilkové trávníky od nížin do hor. Kvete: VI - X.

—————

20.02.2012 13:07

Hvozdík lesní

Hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus Hoppe) Čeleď: hvozdíkovité Výskyt: Světlé lesy a křoviny, lesní okraje a světliny od pahorkatin do podhůří. Kvete: VII - IX. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený), ve stejné kategorii (§3) je rovněž chráněn zákonem.

—————

20.02.2012 13:12

Hvozdík Lorberův

Hvozdík Lorberův (Dianthus × lorberi Kubát et Abtová) Čeleď: hvozdíkovité Kříženec hvozdíku lesního s hvozdíkem kartouzkem pravým. Výskyt: Na lokalitách společného výskytu obou rodičovských druhů. Tento kříženec byl prvně popsán z PR Dětańský chlum. Jediná známá lokalita v zájmovém území se...

—————

19.02.2012 18:15

Hvozdík svazčitý

Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria L.) Čeleď: hvozdíkovité Výskyt: Kamenité stráně, okraje cest, lesní okraje, světlé lesy a křoviny od nížin do pahorkatin. Kvete: VI - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

11.05.2012 07:16

Jednokvítek velekvětý

Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora (L.) A. Gray) Čeleď: hruštičkovité Roste ve vlhkých stinných lesích, zejména smrčinách od pahorkatin do hor. Kvete: V- VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1b (kriticky ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §2 (silně ohrožený).

—————

16.02.2012 09:21

Jehlice trnitá

Jehlice trnitá (Ononis spinosa L.) Čeleď: bobovité Výskyt: suché louky, pastviny, úhory a travnaté stráně od nížin do podhůří. Kvete: VI - VIII.

—————

07.03.2012 07:39

Jestřábník oranžový

Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum L.) Čeleď: hvězdnicovité Výskyt: Horské louky a pastviny, travnaté lesní světliny od podhorského do subalpínského stupně. V nižších polohách často pěstován a zplaňuje. Kvete: VII-VIII. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3...

—————

14.01.2013 17:39

Jetel horský

Jetel horský (Trifolium montanum L.) Čeleď: bobovité Výskyt: Louky, pastviny a světlé lesy od nížin do podhůří. Kvete: V - VIII.

—————

24.06.2014 14:37

Jetel prostřední

Jetel prostřední (Trifolium medium L.) Čeleď: bobovité Roste v lesních lemech, na mezích, loukách, křovinatých stráních a lesních světlinách od nížin do hor. Kvete: VI – VII.

—————

16.02.2012 09:24

Kavyl Ivanův

Kavyl Ivanův (Stipa pennata L.) Čeleď: lipnicovité Roste na suchých kamenitých výslunných stráních a stepních lysinách od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VI. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).  

—————

17.02.2012 12:33

Kociánek dvoudomý

Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica (L.) Gaertn.) Čeleď: hvězdnicovité Výskyt: Lesní lemy, okraje cest, paseky, prosvětlené listnaté lesy a bory, pastviny a vřesoviště od nížin do hor. Kvete: V - VI. Druh je řazen do kategorie ohrožení C2t (silně ohrožený).

—————

19.06.2014 14:51

Kolenec Morisonův

Kolenec Morisonův (Spergula morisonii Bor.) Čeleď: hvozdíkovité Roste na písčinách, suchých pastvinách, písčitých polích a ve světlých borech od nížin do pahorkatin. Kvete: IV – V. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 21:47

Kosatec sibiřský

Kosatec sibiřský (Iris sibirica L.) Čeleď: kosatcovité Výskyt: Vlhké slatinné a rašelinné louky a lesní mokřiny v nížinných až podhorských polohách. Kvete: V – VI. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §2 (silně ohrožený).

—————

16.02.2012 09:29

Kosatec žlutý

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus L.) Čeleď: kosatcovité Výskyt: Břehy stojatých a mírně tekoucích vod, příkopy a rákosiny od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VI.

—————

16.02.2012 09:32

Křivatec rolní

Křivatec rolní (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet) Čeleď: liliovité Výskyt: meze, trávníky v parcích, akátiny a křoviny, dříve rostl též jako polní plevelod nížin do pahorkatin. Kvete: V. Druh je řazen do kategorie ohrožení C2b (silně ohrožený).

—————

18.02.2012 19:23

Kruštík modrofialový

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata Sm.) Čeleď: vstavačovité Roste ve stinných listnatých lesích od nížin do podhůří. Kvete: VII - IX. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3), dále je chráněn mezinárodní úmluvou CITES o mezinárodním...

—————

16.02.2012 09:40

Kuřinka červená

Kuřinka červená (Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl) Čeleď: hvozdíkovité Výskyt: Písčitá pole, rumiště, cesty, obnažená dna a břehy vod od nížin do hor. Kvete: V - X.  

—————

16.02.2012 09:42

Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon  L.) Čeleď: liliovité Roste v listnatých a smíšených lesích, křovinách a na vlhčích horských loukách od nížin do hor. Kvete: VI - VII. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost), zákonem je chráněn v...

—————

16.02.2012 09:44

Lýkovec jedovatý

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum L.) Čeleď: vrabečnicovité Roste v listnatých a smíšených lesích, zejména bučinách od pahorkatin do hor. Kvete: III - IV.

—————

16.02.2012 09:49

Máčka ladní

Máčka ladní (Eryngium campestre  L.) Čeleď: miříkovité Roste na výslunných suchých stráních, pastvinách a okrajích komunikací od nížin do pahorkatin. Kvete: VII - VIII.

—————

22.02.2012 18:24

Mák časný

Mák časný (Papaver confine Jordan) Čeleď: makovité Výskyt: Výslunné stráně, skály, okraje komunikací a úhory od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VI. Od podobného máku pochybného se liší po zaschnutí červeným latexem. Od máku Lecoquova se liší bílou barvou čerstvého latexu. Druh je řazen...

—————

15.01.2013 11:22

Mochna přímá

Mochna přímá (Potentilla recta L.) Čeleď: růžovité Výskyt: Kamenité stráně, stepní svahy a okraje cest od nížin do podhůří. Kvete: VI - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

14.01.2013 15:06

Mrvka myší ocásek

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.) Čeleď: lipnicovité Výskyt: Písčiny a okraje borů na nevápnitých půdách od nížin do pahorkatin. Kvete: VI - IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 09:55

Myší ocásek nejmenší

Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus L.) Čeleď: pryskyřníkovité Roste na polích, úhorech, mezích a polních cestách od nížin do pahorkatin zejména v teplých oblastech. Kvete: IV - V. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).  

—————

16.02.2012 09:57

Náprstník velkokvětý

Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora Mill.) Čeleď: krtičníkovité Výskyt: paseky, lesní světliny, křovinaté kamenité stráně a horské vysokostébelné nivy od pahorkatin do podhůří. Kvete: VI - VII.  

—————

18.02.2012 19:34

Okrotice bílá

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium   (Mill.) Druce)   Čeleď: vstavačovité Roste ve světlých lesích a křovinách od nížin do podhůří. Kvete: V - VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost), zákonem je chráněn v...

—————

23.02.2012 09:05

Ostřice nízká

Ostřice nízká (Carex humilis Leyss.) Čeleď: šáchorovité Výskyt: Teplomilné doubravy, stepní a skalnaté stráně od nížin do pahorkatin. Kvete: III - IV. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

03.03.2012 18:48

Ostřice trsnatá

Ostřice trsnatá (Carex cespitosa L.) Čeleď: šáchorovité Výskyt: Vlhké louky a mokřadní olšiny od nížin do podhůří. Kvete: IV - V. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

17.01.2013 10:44

Ostrolist poléhavý

Ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens L.) Čeleď: brutnákovité Výskyt: Křoviny, opuštěné sady, pastviny, meze, skládky, rumiště, okraje cest a polí od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

23.02.2012 09:07

Pcháč bělohlavý

Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum (L.) Scop.) Čeleď: hvězdnicovité Výskyt: Výslunné stráně, lesní lemy, paseky a pastviny od nížin do hor. Kvete: VII - IX. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 10:03

Pcháč bezlodyžný

Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) Čeleď: hvězdnicovité Roste na výslunných stráních, loukách a mezích od nížin do podhůří nejčastěji na opukách. Kvete: VII - IX. Druh je řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

16.02.2012 13:12

Penízek modravý

Penízek modravý (Thlaspi caerulescens J. Presl et C. Presl) Čeleď: brukvovité Roste na travnatých stráních, pastvinách, lemech komunikací a v aluviích vodních toků od pahorkatin do podhůří. Kvete: IV - V.

—————

03.03.2012 18:33

Pilát lékařský

Pilát lékařský (Anchusa officinalis L.) Čeleď: brutnákovité Výskyt: Pole, rumiště a okraje cest od nížin do podhůří. Kvete: V - IX.

—————

21.02.2012 16:23

Pipla osmahlá

Pipla osmahlá (Nonea pulla (L.) DC.) Čeleď: brutnákovité Výskyt: Suché louky a pastviny, meze, travnaté stráně, řídké křoviny a lesní lemy od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VIII. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

16.02.2012 10:07

Plavuň pučivá

Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum L.) Čeleď: plavuňovité Roste v acidofilních lesích, často na trouchnivějících pařezech od podhůří do hor. Kvete: VII - IX. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).  

—————

16.02.2012 12:25

Pochybek prodloužený

Pochybek prodloužený (Androsace elongata L.) Čeleď: prvosenkovité Roste v xerotermních travinných společenstvech, na polích, úhorech, náspech a vinicích, většinou na nevápnitých půdách. Kvete:  IV - V. Pochybek prodloužený je Červeným seznamem řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).

—————

16.02.2012 10:10

Prstnatec májový

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et  Summerhayes) Čeleď: vstavačovité Roste na sušších až bažinatých loukách, slatinách a rašeliništích od nížin do hor. Kvete: V - VII. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3)....

—————

16.02.2012 10:16

Prvosenka vyšší

Prvosenka vyšší (Primula elatior (L.) Hill) Čeleď: prvosenkovité Roste na vlhkých loukách v dubohabřinách a suťových lesích od pahorkatin do hor. Kvete III - IV.  

—————

21.02.2012 17:06

Rozrazil ožankový

Rozrazil ožankový (Veronica teucrium L.) Čeleď: krtičníkovité Výskyt: Lesní lemy, travnaté a křovinaté stráně sušší louky a meze od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

21.02.2012 17:17

Rozrazil rozprostřený

Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata L.) Čeleď: krtičníkovité Výskyt: Výslunné stráně, stepi, okraje světlých lesů, meze a písčiny od nížin do pahorkatin. Kvete: IV - VI. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

14.01.2013 17:46

Rulík zlomocný

Rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.) Čeleď: lilkovité Výskyt: Paseky, listnaté a smíšené lesy a lesní lemy od pahorkatin do hor. Kvete: VII – VIII.

—————

06.03.2012 06:55

Sasanka hajní

Sasanka hajní (Anemone nemorosa L.) Čeleď: pryskyřníkovité Výskyt: Listnaté a smíšené lesy, vlhčí sečené louky, sady a pastviny od nížin do hor. Kvete: III - V.

—————

06.03.2012 06:46

Sasanka lesní

Sasanka lesní (Anemone sylvestris L.) Čeleď: pryskyřníkovité Výskyt: Výslunné stráně, teplé lesní okraje a světliny od nížin do podhůří. Kvete: V - VI. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2b (silně ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 12:11

Sléz nizounký

Sléz nizounký (Malva pusilla Sm.) Čeleď: slézovité Roste na ruderálních místech: okraje silnic a cest ve vsích a na periférii měst, návsi, u plotů, jako plevel v zahradách, vzácněji na okrajích polí v blízkosti obcí především na suchých písčitých až hlinitopísčitých půdách chudých na...

—————

16.02.2012 21:57

Smil písečný

Smil písečný (Helichrysum arenarium (L.) Moench) Čeleď: hvězdnicovité Výskyt: písčiny, skalnaté meze, stráně a světlé bory od nížin do podhůří. Kvete: VII - IX. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C2b (silně ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2).

—————

16.02.2012 21:51

Štětka laločnatá

Štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus L.) Čeleď: štětkovité Výskyt: Lada, náspy komunikací, hráze a skládky od nížin do pahorkatin. Kvete: VII - IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

14.01.2013 17:58

Tolice měňavá

Tolice měňavá (Medicago × varia Martyn) Čeleď: bobovité Kříženec tolice srpovité s tolicí setou (vojtěškou). Výskyt: Ruderalizované plochy v obcích, okraje cest a meze od nížin do podhůří. Kvete: V - X.

—————

16.02.2012 10:19

Tolice nejmenší

Tolice nejmenší (Medicago minima (L.)L.) Čeleď: bobovité Roste na výslunných skalnatých svazích a písčinách od nížin do pahorkatin v teplejších územích. Kvete: IV - VII. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).  

—————

14.01.2013 15:54

Tolita lékařská

Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria Medik.) Čeleď: klejichovité Výskyt: Výslunné suché travnaté, křovinaté nebo skalnaté svahy, lesostepi, lesní světliny a lemy od nížin do hor (zde vzácně). Kvete: V - VIII.

—————

16.02.2012 10:22

Třemdava bílá

Třemdava bílá (Dictamnus albus L.) Čeleď: routovité Druh roste ve světlých lesích, křovinách a lesostepích od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VI. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).

—————

06.03.2012 06:57

Třešeň křovitá

Třešeň křovitá (Prunus fruticosa Pall.) Čeleď: růžovité Výskyt: Výslunné stráně, teplé meze, úvozy a lesní pláště od nížin do pahorkatin. Kvete: IV - V. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C2t (silně ohrožený).

—————

16.02.2012 10:25

Upolín nejvyšší

Upolín nejvyšší (Trollius altissimus Crantz) Čeleď: pryskyřníkovité Je druhem vlhkých luk, vysokostébelných niv a pramenišť od nížin až po subalpínský stupeň. Kvete: V - VI. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).  

—————

02.03.2012 19:43

Užanka lékařská

Užanka lékařská (Cynoglossum officinale L.) Čeleď: brutnákovité Výskyt: Okraje polí a komunikací, pastviny, říční náplavy, pustá místa, kamenité svahy a lesní lemy od nížin do podhůří. Kvete: V - VII.

—————

17.02.2012 12:39

Vemeník zelenavý

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha (Cluster) Rchb.) Čeleď: vstavačovité Roste na loukách, v křovinách a světlých lesích od nížin do hor. Kvete: V - VII. Je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3). Dále je druh chráněn...

—————

15.01.2013 11:31

Vikev hrachovitá

Vikev hrachovitá (Vicia pisiformis L.) Čeleď: bobovité Výskyt: Světlé listnaté lesy, paseky, lesní lemy a křovinaté stráně od nížin do pahorkatin v teplejších územích. Kvete: V - VIII. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 10:28

Voskovka menší

Voskovka menší (Cerinthe minor L.) Čeleď: brutnákovité Výskyt: křovinaté stráně, lesní lemy, pole, rumiště, úhory a náspy od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Druh je řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

14.01.2013 15:21

Vranec jedlový

Vranec jedlový (Huperzia selago (L.) Schrank et C.F.P. Martius) Čeleď: plavuňovité Výskyt: Humózní jehličnaté lesy, alpínské louky a okraje sutí převážně v horském a subalpínském stupni. Kvete: V - X. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem...

—————

22.02.2012 18:27

Vranožka šupinatá

Vranožka šupinatá (Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.) Čeleď: brukvovité Výskyt: Návsi, dvory, drůbeží pastviny, okraje cest a navážky od nížin do pahorkatin. Kvete: V - IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2t (silně ohrožený).

—————

14.01.2013 15:37

Vratička měsíční

Vratička měsíční (Botrychium lunaria (L.) Sw.) Čeleď: jazykovité Výskyt: Suché pastviny a travnaté stráně od planárního po subalpínský stupeň (častěji na vápnitých půdách). Kvete: VI - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2b (silně ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §3...

—————

16.02.2012 10:32

Záraza hřebíčková

Záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea Sm.) Čeleď: zárazovité Holoparazitická rostlina parazitujíci na svízelích. Roste od pahorkatin do podhůří. Kvete: V - VI. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

16.02.2012 10:35

Záraza žlutá

Záraza žlutá (Orobanche lutea Baumg.) Čeleď: zárazovité Holoparazitická rostlina parazitujíci na tolicích. Výskyt: travnaté stráně, křovinaté lemy, meze a úhory v pahorkatinách teplých oblastí. Kvete: V -VI. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený). Na následujícíh...

—————

16.02.2012 10:40

Zeměžluč okolíkatá

Zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea Rafn) Čeleď: hořcovité Roste na pasekách, ladech, lesních cestách a lemech od nížin do podhůří. Kvete: VI - IX. Druh je řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

17.06.2014 12:52

Zeměžluč spanilá

Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) Čeleď: hořcovité Roste na vlhkých, obnažených půdách často s vyšším obsahem solí, také na slatinných loukách, obnažených březích rybníků a podél cest od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie...

—————

16.02.2012 22:15

Zimostrázek alpský

Zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus L.) Čeleď: vítodovité Roste v teplomilných nebo smíšených habrových doubravách, borech a na kamenitých stráních od nížin do podhůří. Kvete: IV - VI. Druh je řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3).

—————