Hrachor trávolistý

16.02.2012 08:58

Hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia L.)
Čeleď: bobovité
Výskyt: suchá travnatá stanoviště, lemy křovin a teplomilných lesů, okraje polí a cest, úhory a písčiny od nížin do pahorkatin.
Kvete: VI -VII.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4b (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

Zpět