Sléz nizounký

16.02.2012 12:11

Sléz nizounký (Malva pusilla Sm.)
Čeleď: slézovité
Roste na ruderálních místech: okraje silnic a cest ve vsích a na periférii měst, návsi, u plotů, jako plevel v zahradách, vzácněji na okrajích polí v blízkosti obcí především na suchých písčitých až hlinitopísčitých půdách chudých na vápník.
Kvete:  VII - VIII.
Sléz nizounký je Červeným seznamem řazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2t).

—————

Zpět