Vítejte na webu věnovaném květeně okolí Vroutku

Zde by se postupem času měli objevovat informace o zajímavých rostlinách vyskytujících se na území správního obvodu města Vroutek a nejen o nich =)

Informace o rostlinách naleznete v sekci Flóra...

Upozornění návštěvníkům

Chcete-li se aktivně podílet na ochraně přírody, neváhejte a kontaktujte mne.


Novinky

24.06.2014 14:40

Jetel prostřední

Jetel prostřední (Trifolium medium L.) Čeleď: bobovité Roste v lesních lemech, na mezích, loukách, křovinatých stráních a lesních světlinách od nížin do hor. Kvete: VI – VII.

—————

19.06.2014 14:55

Kolenec Morisonův

Kolenec Morisonův (Spergula morisonii Bor.) Čeleď: hvozdíkovité Roste na písčinách, suchých pastvinách, písčitých polích a ve světlých borech od nížin do pahorkatin. Kvete: IV – V. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený).

—————

17.06.2014 14:38

Bělolist nejmenší

Bělolist nejmenší (Filago minima (Sm.) Pers.) Čeleď: hvězdnicovité Roste zejména na písčinách, pahorcích, stráních a okrajích lesů s písčitým podložím od nížin do podhůří. Kvete: VI – IX. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie ohrožení C3 (ohrožený).

—————

17.06.2014 12:44

Zeměžluč spanilá

Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) Čeleď: hořcovité Roste na vlhkých, obnažených půdách často s vyšším obsahem solí, také na slatinných loukách, obnažených březích rybníků a podél cest od nížin do pahorkatin. Kvete: V - VII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie...

—————

14.01.2013 15:41

Vratička měsíční

Vratička měsíční (Botrychium lunaria (L.) Sw.) Čeleď: jazykovité Výskyt: Suché pastviny a travnaté stráně od planárního po subalpínský stupeň (častěji na vápnitých půdách). Kvete: VI - VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2b (silně ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §3...

—————

11.05.2012 07:26

Jednokvítek velekvětý

Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora (L.) A. Gray) Čeleď: hruštičkovité Roste ve vlhkých stinných lesích, zejména smrčinách od pahorkatin do hor. Kvete: V- VIII. Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C1b (kriticky ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §2 (silně ohrožený).

—————

06.03.2012 07:02

Třešeň křovitá

Třešeň křovitá (Prunus fruticosa Pall.) Čeleď: růžovité Výskyt: Výslunné stráně, teplé meze, úvozy a lesní pláště od nížin do pahorkatin. Kvete: IV - V. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C2t (silně ohrožený).

—————

21.02.2012 17:23

Rozrazil rozprostřený

Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata L.) Čeleď: krtičníkovité Výskyt: Výslunné stráně, stepi, okraje světlých lesů, meze a písčiny od nížin do pahorkatin. Kvete: IV - VI. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

—————

17.02.2012 12:45

Kosatec sibiřský

Kosatec sibiřský (Iris sibirica L.) Čeleď: kosatcovité Výskyt: Vlhké slatinné a rašelinné louky a lesní mokřiny v nížinných až podhorských polohách. Kvete: V – VI. Z hlediska ohrožení je druh řazen do kategorie C3 (ohrožený), zákonem je chráněn v kategorii §2 (silně ohrožený).

—————

16.02.2012 19:22

Přidána sekce Bibliografie

Zde naleznete přehled literatury vztahující se nejen k širšímu území Podbořanska...

—————